Overzicht van alle onderdelen en mogelijkheden

  Contacten

Alle contacten (klanten, leveranciers, architecten, onderaannemers,...) worden centraal beheerd in één geïntegreerde database. U moet dus slechts eenmaal de nodige gegevens invoeren in het beheersysteem. Bereken zelf wat voor een enorme tijdwinst u dat oplevert!

  Projecten

U krijgt een volledig en up-to-date overzicht van alle relevante projectinformatie: klantgegevens, werfadres, projectstatus, start- en einddatum,... Van hieruit beheert u eveneens alle interne en externe relaties op een project.

  Linken documenten

Tijdens een project zijn er heel wat documenten in omloop en worden deze eindeloos naar elkaar gemaild. Deze module laat u toe om alle documenten aan uw project te linken. Door het slepen van uw document naar de projectfiche heeft iedereen zicht op de gedeelde informatie.

  Kostenregistratie

Met dit onderdeel boekt u snel en eenvoudig kosten op een project, van aankoopfacturen van materiaal en onderaannemers tot een onkostennota van een werknemer of de huur van een machine. U hebt altijd en overal een zicht op de gemaakte kosten voor een bepaald project.

  Verkoopfacturatie

Op basis van de aanwezige klantinformatie kunt u een verkoopfactuur aanmaken, die automatisch wordt bijgehouden als opbrengst op uw project. Een factuur wordt gemaakt op basis van verbruik (in regie) of in schijven. Een facturatieschijf kan een vast bedrag zijn of een percentage van het totaalbedrag.

  Nacalculatie

Dit onderdeel geeft u een nauwkeurig online overzicht van alle kosten en opbrengsten op een project. U kunt dit ook raadplegen over alle projecten heen. Op deze manier kunt u ten allen tijde uw project bewaken voor en na, maar vooral ook tijdens de werken. Kunt u zich voorstellen wat voor een controle u hiermee over uw bedrijf heeft?

  Artikelen

U maakt een lijst aan van alle artikelen die u gebruikt met de mogelijkheid om een foto, een technische fiche of andere tekst mee te geven. Tevens beschikt u over de mogelijkheid om een artikellijst van uw leverancier in te lezen.

Beschikbaar vanaf de Professional Formule.

  Offertes maken 

Deze module laat u toe om alle artikelen en diensten in één offerte uit te werken. Om sneller te werken kan u gebruik maken van uitgebreide bibliotheek met standaardcomponenten. Via Microsoft Word levert u een professionele offerte aan uw klanten.

Beschikbaar vanaf de Professional formule

  Installatiebon

Op basis van de goedgekeurde offerte worden op het project één of meerdere installatiebonnen aangemaakt. Deze bevatten de materialen die voorzien werden in de offerte en de taken die uitgevoerd moeten worden. Op basis van deze bonnen kan u de planning opmaken en vervolgens de uren registreren.

Beschikbaar vanaf de Professional Formule.

  Betalingsopvolging en aanmaningen

Per factuur kunt u eenvoudig aanduiden welke klanten hebben betaald. Zo heeft u een perfect zicht op uw geldstromen. Op basis van de gemaakte betalingsafspraken kunt u aanmaningen uitsturen naar uw klanten. Als u kiest voor de optie “Boekhouding” gebeurt deze betalingsopvolging automatisch.

Beschikbaar vanaf de Professional formule

  Service-interventies en - facturatie

Registreer elke aanvraag tot herstelling en laat zo geen enkel oproep verloren gaan. U geeft de werkbon mee met uw technieker, hij vult deze aan en u registreert eenvoudig te verbruikte materialen en uren. U beschikt nu over alle informatie om snel en correct te factureren. 

Beschikbaar vanaf de Professional formule

  Checklist

Met dit onderdeel kunt u de verschillende taken die moeten uitgevoerd worden voor een project gedetailleerd oplijsten. Zo kunnen alle afgewerkte activiteiten nauwkeurig afgepunt worden en gaat er geen enkele opdracht verloren.

Beschikbaar vanaf de Performance formule

  Bestellingen en leveringen

Deze module stelt u in staat om bestellingen en leveringen correct op te volgen. Bij de levering wordt u op de hoogte gesteld zodat u het nodige materiaal naar de werf kan vervoeren. U heeft ten allen tijde een overzicht op wat er is besteld, wat er al werd geleverd en hetgeen nog moet geleverd worden.

Beschikbaar vanaf de Performance formule

  Onderhoudscontracten

Om uw periodieke onderhouden beter te organiseren maakt u gebruik van de module onderhoudscontracten. Alle voorwaarden worden verzameld en correct gefactureerd. Op deze manier vermijdt u een zoektocht naar alle eerder gemaakte afspraken. 

  Layouts

Binnen de door u gekozen formule van Bouw365 beschikt u over een vaste layout voor onder andere uw facturen, creditnota’s, aanmaningen,... Afhankelijk van uw formule kunt u kiezen uit meer of minder layouts. Deze layouts worden standaard voorzien van uw bedrijfslogo, professioneel imago verzekerd!

Afhankelijk van de formule

  Standaardrapporten

Binnen de door u gekozen formule biedt Bouw365 u een aantal standaardrapporten om u te helpen een duidelijk zicht te krijgen op de cijfers van uw bedrijf. Deze rapporten kunt u met één eenvoudige muisklik oproepen. Ze betreffen bijvoorbeeld de omzethistoriek van de klanten, open posten, nacalculatierapport,…

Afhankelijk van de formule

Mogelijke opties

 Office 365

Met Microsoft Office365 kunt u onder andere gebruik maken van Outlook, Word, Excel en PowerPoint. Bovendien kunt u eenvoudig en veilig documenten stockeren in de cloud en chatsessies opzetten met uw klanten. Office365 kunt u gebruiken op verschillende computers met een webbrowser of tablet (ook iPad), smartphone,…. Office365 kan volledig geïntegreerd worden met Install365.

Optie vanaf Starter formule

  Boekhouding

Hiermee kunt u de algemene boekhouding van uw bedrijf voeren (rekeningenschema, resultatenrekening, BTW-aangifte). Rapportageschema’s en borgen kunnen ondervangen worden. Daarnaast is integratie met Isabel 6 voorzien om uw betalingen gemakkelijk uit te voeren. Uw boekhouding voeren binnen Install365 heeft alleen maar voordelen.

Optie vanaf Starter formule

  Documentenbeheer (basis)

Deze module bevat een aantal templates om brieven, verslagen en attesten op te stellen. De documenten worden automatisch verwerkt en gearchiveerd. U geeft aan of ze moeten gefaxt, gemaild of per post verstuurd worden. Ze komen bovendien terecht op de juiste plaats op uw server, Sharepoint of Onedrive.

Optie vanaf Professional formule

 

  Grafische planning

De grafische planningstool laat toe om uw techniekers op een efficiënte en overzichtelijke manier inplannen. Elke opdracht kan u visueel op een kaart voorstellen en vervolgens slepen naar de gewenste technieker. Geen enkele opdracht gaat zo verloren en iedereen weet welke opdrachten hij heeft.

Optie vanaf Professional formule

  Productcataloog

Install365 biedt u de mogelijkheid om te koppelen met de catalogus van uw leveranciers. Zo beschikt u over de up-to-date prijzen. Het is eveneens mogelijk om bij bepaalde leveranciers uw bestelling rechtstreeks te plaatsen. Benut uw marges optimaal door met dezelfde juiste prijzen te werken en vermijd eveneens op deze manier verkeerde bestellingen.

Optie vanaf Professional formule

  Track & Trace

Het Track & Trace systeem van Install365 laat u toe om de wagens van uw arbeiders te traceren. De geregistreerde uren en de afgelegde kilometers kunt u inlezen in Install365. Op die manier vermijdt u dat u alle gegevens moeten overtikken

Optie vanaf Performance formule